Pharmacy-bg.com е информационен фармацевтичен портал, който задоволява потребността на широката аудитория с актуална и полезна информация в областта на фармацията и здравеопазването в България и по света.

Pharmacy-bg.com  предоставя широка гама от информационни интернет услуги, който включват:

 • Актуални новини в областта на фармацията и здравеопазването
 • Важни съобщения и събития случващи се във фармацевтичния сектор в България
 • Информация с нежелани лекарствени реакции
 • База данни на аптеките в цяла България получили разрешение и работещите с НЗОК
 • Информация за предстоящи фармацевтични конференции
 • Закони
 • Галерия и информация за билки
 • База от данни с цени на лекарствата
 • Лекарствен справочник с разрешените за употреба лекарства
 • Борса за работа във фармацевтичния сектор
 • База от лекции на студентите по фармация 1